O nás

Jsme samostatným a dobrovolným svazkem členů, který byl založen k naplnění společného zájmu a účelům vycházejícím z našich stanov. Sdružujeme jak pacienty s hraniční poruchou osobnosti, tak jejich rodinné příslušníky, ale také další osoby, které se o HPO zajímají a projeví zájem být členem spolku. V rámci pacientské organizace Černobílý život máme v plánu uskutečňovat tyto aktivity a mise:

  • podporovat pacienty trpící emočně nestabilní poruchou osobnosti hraničního typu
  • sdílet a předávat zkušenosti, vzájemně si pomáhat mezi pacienty, rodinnými příslušníky a přáteli
  • šířit informace, kontakty a osvětu o HPO
  • pořádat setkání pacientů, edukací, pobytů
  • poskytovat odborné poradenství
  • komunikovat s odbornou veřejností
  • spolupracovat s farmaceutickými společnostmi
  • spolupracovat s ostatními spolky zaměřenými na duševní nemoci
  • snažit se získat finanční prostředky formou dotací a darů
  • podporovat výzkum a léčbu HPO