Černobílý život

Hraniční porucha osobnosti (HPO)
Borderline personality disorder (BPD)

“Boj s HPO nedefinuje tvou osobu. Jsi víc než tvoje diagnóza a máš sílu překonat jakoukoliv výzvu. Tlač se vpřed a věř v sám sebe.”

“Your struggles with BPD do not define you. You are more than your diagnosis and you have the strength to overcome any challenge. Keep pushing forward and believe in yourself.”

Označuje se též jako hraniční typ emočně nestabilní poruchy osobnosti. Jedná se o komplikovanou poruchu, která postihuje zejména mladší ženy, velice často vyššího intelektu nebo s výraznými uměleckými sklony. Vyskytuje se však i u mužů a není vyloučen výskyt ani u lidí středního či vyššího věku. Přesto, že se její projevy začínají vyskytovat většinou až v pubertě či adolescenci, rysy citlivější nervové soustavy můžeme u těchto lidí pozorovat již od raného dětství. Tyto děti často bývají úzkostnější, zakřiknutější, cítí se méněcenné, někdy trpí syndromem ADHD. Jak už bylo napsáno, je to komplikovaná a poměrně „mladá“ diagnóza, která ještě není zcela prozkoumaná, a to jak po stránce příčinné, tak i po stránce léčebné a terapeutické. Nejefektivněji se dnes však jeví nové techniky kognitivně behaviorální terapie (KBT), především dialektická behaviorální terapie (DBT) a schematerapie. Tyto metody se zaměřují hlavně na zvýšení schopnosti regulovat emoce, zvládat běžné i krizové situace, nacítit se na emoce druhých a fungovat v běžných mezilidských vztazích. Pro HPO je skvělá i relaxační technika mindfulness (všímavost) zaměřená na schopnosti být „teď a tady“ a podporovat tak toleranci vůči stresu. Z léčiv psychiatři předepisují především antidepresiva, anxiolytika či stabilizátory nálady, pro zvládnutí akutních problémů pak ještě benzodiazepiny, které jsou však velmi návykové, proto je třeba na to myslet a užívat je opravdu výjimečně.

Kpříznakům hraniční poruchy osobnosti patří zejména dramatické výkyvy nálad, kdy převažuje zoufalství, hněv, vztek, nesnášenlivost, úzkost, deprese, pláč, panika. Tito lidé mají velmi nejasnou představu o sobě samých, o svých cílech a preferencích, trpí chronickými pocity prázdnoty. Častým symptomem je i sebepoškozování, sebedestruktivní chování, suicidální pokusy, disociativní stavy či poruchy přijmu potravy a sklon ke zneužívání návykových látek. Lidé s HPO nedokáží přesně odhadnout emoční situaci a chování druhých, mají extrémní strach z odmítnutí a opuštění. Zároveň dokáží být mimořádně otevření a zcela odevzdaní těm, na kterých jim záleží. Toho však dokáží někteří lidé zneužívat a způsobovat jim tak další traumata. Pro lidi s hraniční poruchou osobnosti je typické selhávání v sociálních i pracovních vztazích. Název „hraniční“ se používá mimo jiné i z toho důvodu, že se tato nemoc z psychiatrického hlediska pohybuje na hranici mezi neurózou a psychózou.

Staňte se členem!

Zaregistrujte se a získejte přístup do členské sekce a podpořte tak tím naši organizaci za 300 Kč ročně.